^ Back to Top

ASM.Channel TV.Online 24 Hrs.

FaceBook สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม

มีผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้ทั้งหมด

We have 81 guests and no members online

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

8082320
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
5996
7958
34459
264943
8082320

21-02-2019 เวลา 23 : 36

หมวดหมู่วีดีโอ l Categories VDO.

แผงผังเว๊บไซต์ l Sitemap Menu

เส้นทางสู่อิสลาม

อิสลามคือศาสนาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในหมู่เยาวชนของจีน

    จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าประมาณ 23% ของผู้ที่มีความสนใจในศาสนาอิสลามในประเทศจีนเป็นคนหนุ่มเป็นสาว

      สำนักข่าว Mehr รายงานว่า : การเจริญเติบโตของศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลาม ซึ่งทำให้เกิดความตกตะลึงเนื่องจากผลการวิจัยต่างๆ ในประเทศจีนชี้ให้เห็นว่า คนหนุ่มสาวอายุต่ำกว่าสามสิบปีของจีน มีความสนใจในศาสนาอิสลามมากขึ้น และกำลังทำการศึกษาเกี่ยวกับศาสนานี้

      ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าประมาณ 23% ของผู้ที่มีความสนใจในศาสนาอิสลามในประเทศจีนเป็นคนหนุ่มเป็นสาว การเข้ารับอิสลามและการปฏิบัติตามศาสนานี้มีจำนวนเพิ่มมากกว่าศาสนาคริสต์ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์

      บนพื้นฐานดังกล่าวในช่วงครึ่งศตวรรษนี้ จำนวนประชากรมุสลิมได้เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายให้เห็นว่าหลักคำสอนต่างๆ ที่สูงส่งของศาสนานี้เป็นสื่อทำให้เกิดความเลื่อมใสในศาสนานี้ และในแต่ละวันจะมีผู้เข้ารับศาสนานี้มากยิ่งขึ้น

      ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศจีนอาศัยอยู่ในจังหวัดซินเจียง แม้จะมีแรงกดดันและข้อจำกัดต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้น แต่พวกเขาก็ยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ ของศาสนาของตนอย่างเคร่งครัด

      ในปี 2014 รัฐบาลของซินเจียงได้สั่งห้ามการปฏิบัติศาสนกิจในอาคารต่างๆ ของรัฐบาลและการสวมใส่เครื่องแต่งกายต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา

ที่มา : mehrnews 

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุด l Top 10 News.

บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด l Top 10 Articles