หนังสือ-วารสาร

ชาวฮินดูผู้เปลี่ยนมาเป็นมุสลิมซึ่งทำให้คน 110,000 คนเป็นมุสลิม!

ดีน มุฮัมมัด ได้เข้ารับอิสลามพร้อมกับครอบครัวของเขาในปี ค.ศ.1989 ความสำเร็จทางด้านการเผยแผ่ศาสนาของเขาได้มีการสะท้อนและกล่าวขานถึงอย่างมากมายในสังคมของชาวฮินดู...

      ดีน มุฮัมมัด ได้เข้ารับอิสลามพร้อมกับครอบครัวของเขาในปี ค.ศ.1989 ความสำเร็จทางด้านการเผยแผ่ศาสนาของเขาได้มีการสะท้อนและกล่าวขานถึงอย่างมากมายในสังคมของชาวฮินดู

      Rahyafte : ดีน มุฮัมมัด ชัยค์ นักเผยแผ่ศาสนาชาวมุสลิมผู้หนึ่งจากเมือง Matli ในจังหวัดซินด์ของปากีสถาน

     ดีน มุฮัมมัด ชัยค์ เกิดในปี ค.ศ.1942 ในครอบครัวชาวฮินดูและได้เปลี่ยนมาเข้ารับศาสนาอิสลามในปี ค.ศ.1989 หลังจากการเข้ารับอิสลามเขาได้ทำการเผยแผ่อิสลามในหมู่ชาวฮินดูในจังหวัดซินด์  ดีน มุฮัมมัด ชัยค์ ได้ทำให้ชาวฮินดูจำนวนมากกว่า 110,000 คนเปลี่ยนมาเข้ารับศาสนาอิสลาม เขาเป็นผู้รับผิดชอบมัสยิด "ญามิอ์ อัลลอฮ์ วะลีย์" และสถาบันสำหรับการเผยแผ่อิสลามแห่งหนึ่ง

     เขามีความสนใจในศาสนาอิสลามในขณะที่มีอายุเพียง 15 ปี แม่ของเขาเมื่อเห็นว่าสนใจในศาสนาอิสลาม จึงได้ตัดสินใจที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของเขาที่มีต่อศาสนาอิสลามโดยการแต่งงานให้เขา แต่ท้ายที่สุดในปี ค.ศ.1989 ดีน มุฮัมมัด ก็ได้เข้ารับอิสลามพร้อมกับครอบครัวของเขา ความสำเร็จทางด้านการเผยแผ่ศาสนาของเขาได้มีการสะท้อนและกล่าวขานถึงอย่างมากมายในสังคมของชาวฮินดู

ที่มา : Rahyafte