^ Back to Top

ASM.Channel TV.Online 24 Hrs.

FaceBook สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม

มีผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้ทั้งหมด

We have 64 guests and no members online

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

8644047
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
118
1700
3904
46519
8644047

18-06-2019 เวลา 00 : 48

หมวดหมู่วีดีโอ l Categories VDO.

แผงผังเว๊บไซต์ l Sitemap Menu

บทวิเคราะห์สถานการณ์ โลก

ถอดทฤษฏีการเมืองอเมริกา พฤติกรรมเหยี่ยวในคราบนกพิราบ

ถอดทฤษฏีการเมืองอเมริกา พฤติกรรมเหยี่ยวในคราบนกพิราบ

ในกลุ่มผู้ปกครองแห่งสหรัฐอเมริกานั้นได้จัดตั้งขึ้นมาสองกลุ่มใหญ่ที่ทำการแข่งขันกัน หรืออย่างน้อยที่สุดสองกลุ่มนี้ก็มีความขัดกันบ้างในบางเวลา นั่นคือ “กลุ่มนกพิราบ” และ “กลุ่มเหยี่ยว”

      ตามทฤษฎี “ทวิภาค” ในระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกาซึ่งมิได้เป็นสิ่งใดเว้นแต่เป็นการหลอกลวงและเป็นการใช้อำนาจตามแผนการเพื่อเบี่ยงเบนบิดเบือนกลุ่มปฏิวัติต่างๆ ทั่วโลก ตามความจริงแล้ว ธรรมชาติที่แท้จริงของลัทธิจักรวรรดินิยมอเมริกานั้น ก็คือเหยี่ยวที่อยู่ในคราบของนกพิราบนั่นเอง

      ความแตกต่างในความจริงที่ได้ปรากฏออกมาระหว่างสองกลุ่มดังกล่าวนั้น จึงเป็นลักษณะเด่นชัดของระบบซาตานมารร้ายทั้งมวล ประชาชาติในทุกส่วนของโลกที่ถูกกดขี่และถูกปล่อยให้ยากไร้ ซึ่งได้มีประสบการณ์มาแล้วที่ได้รับการทารุณโหดร้ายอย่างป่าเถื่อนของซาตานตัวใหญ่นั้น ประชาชนเหล่านั้นต่างก็รู้อยู่เต็มอกว่า การปรากฏเป็นสองภาวะนี้ แท้ที่จริงแล้วโดยเนื้อหาภายในของมันก็คือการรุกรานตามวิสัยของเหยี่ยวที่แท้จริง

      แม้ว่ากลุ่มยโสโอหังระดับโลกกลุ่มนี้ ในขณะเดียวกันมันก็ได้สำแดงให้โลกเห็นว่ารักสันติภาพแบบ “นกพิราบ” (เมื่อมันใช้ความรุนแรงน้อยลง) แต่เมื่อมันใช้ธรรมชาติแห่งความป่าเถื่อนของมันแบบ “เหยี่ยว” แล้ว สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงสองด้านของเหรียญเดียวกันหรือเป็นเพียงสองมิติของระบบอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมุ่งไปสู่เพียงจุดมุ่งหมาย โดยใช้วิธีการต่างๆ อันสลับซับซ้อนตามขั้นตอนของสภาพแวดล้อมที่มันต้องการเท่านั้นเอง

      โลกไม่เคยมีชีวิตอยู่ในความสงบสุขเลย นับตั้งแต่ในช่วงปีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องกันมา หรือตั้งแต่รัฐบาลนี้ได้ใช้สิ่งที่เรียกว่า “นกพิราบ” กับทั่วโลก แต่เมื่อพวกเขาได้พบว่ามันจำเป็นแล้วเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาก็จะหันไปใช้ความรุนแรงและสงครามมากเสียยิ่งกว่า “เหยี่ยว” เสียอีก

      เพราะเหตุผลเช่นนี้ที่ว่า ทำไมท่านอิมามโคมัยนี จึงเชื่ออย่างแท้จริงว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง คาร์เตอร์ เรแกน ท่านอิมามได้ปลดปล่อยให้การปฏิวัติอิสลามพ้นออกไปจากทฤษฏีที่ล้มเหลวของการใช้เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มนกพิราบกับกลุ่มเหยี่ยว สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความลับแห่งชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านนั่นก็คือ ไม่หลงกลและถูกหลอกโดยทฤษฏีที่ไร้ความหมายดังกล่าว

      การปฏิวัติอิสลามนั้นได้พึ่งพาอาศัยอยู่ในหลักการมนุษยธรรมของประชาชนที่ถูกกดขี่และที่ยากไร้เหล่านั้น พอๆ กันกับการพึ่งพาอาศัยโดยตรงกับประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับมาจาก “การกระทำที่ถูกต้องเที่ยงธรรม” เพราะฉะนั้น จึงได้พบวิถีทางที่เที่ยงตรงแห่งความรอดพ้น ดังที่คัมภีร์ อัล-กุรอาน ได้ระบุไว้ว่า “เขาเหล่านั้นผู้ซึ่งทำการ ญิฮาด ในหนทางของเรา เราได้ให้ทางนำแก่พวกเขาเข้าสู่แนวทางของเรา” (อัลกุรอานบทที่ 29 โองการที่ 69)

      การเชื่อถึงความมีอยู่ของกลุ่มที่ขัดแย้งกันทั้งสองกลุ่มนี้ในโลกแห่งจักรวรรดินิยมนั้นก็ได้เคยทำให้คนหลายกลุ่มที่มี่ความสุจริตใจมาก่อนอย่างเช่น นายเมห์ดี บาซาร์กัน อดึตนายกรัฐมนตรีอิหร่าน ต้องตกไปอยู่ในกับดักของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเหมือนกับคนบางคนในขบวนการนั้น อย่างเช่น อะมีร์ อินตะซาม และ ก็อบซาเดฮ์ ที่ได้เชื่อในทฤษฎี “เผด็จการและการครอบครอง” ซึ่งความเชื่อเช่นนี้มิได้เป็นสิ่งใดมากไปกว่าการตกไปสู่กักดักของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน

      ตามทฤษฎีนี้ เมื่อลัทธิจักรวรรดินิยมสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินตามนโยบายของตนนั้น ก็เป็นผลที่ดีแก่ฝ่ายนกพิราบ ฝ่ายประชาธิปไตย และฝ่ายที่รักสันติภาพ ในขณะที่การปฏิบัติการรุกรานอย่างเช่น การรุกรานคิวบา, การรุกรานสาธารณรัฐโดมินิกัน และนิคารากัว ในลาตินอเมริกาหรือการรุกรานในเวียตนาม ในเอเชียอาคเนย์หรือสนับสนุนอย่างเต็มที่ในอำนาจของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียและอดีต ชาห์ แห่งอิหร่าน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่อิสราเอลในการรุกรานเลบานอน ทั้งหมดเหล่านี้มาจาก เพนตากอน หรือ “ฝ่ายขวาจัด” ทั้งสิ้น

     อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต่างๆ ของพวกจักรวรรดินิยมก็มักจะดำเนินตามหลักการดังกล่าว และบางครั้งก็หันไปใช้การปฏิบัติการอีกอย่างหนึ่ง ก็เพียงเพื่อการเปลี่ยนยุทธวิธีเท่านั้นเอง


ที่มา :
     บทความนี้สรุปมาจากหนังสือ “ธาตุแท้ของชัยฏอน (มาร)” ซึ่งเปิดเผยความเป็นมาประเทศสหรัฐอเมริกา และพัฒนาจากการเป็นประเทศหนึ่งในประชาคมมนุษยชาติ จนกลายเป็นมารร้ายที่คุกคามความสงบสุขของมนุษยชาติและสร้างความอยุติธรรม การกดขี่ และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างมากมาย ซึ่งอิมามโคมัยนีได้กล่าวถึงธาตุแท้ของประเทศที่กลายเป็นมารตัวใหญ่นี้ไว้ ตั้งแต่กว่าสามทศวรรษที่แล้ว และปรากฏเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งจะทยอยสรุปนำเสนอเป็นตอนสั้นๆ เพื่อสะดวกแก่การติดตามและเก็บข้อมูล)

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุด l Top 10 News.

บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด l Top 10 Articles