^ Back to Top

ASM.Channel TV.Online 24 Hrs.

FaceBook สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม

มีผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้ทั้งหมด

We have 26 guests and no members online

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

7880029
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2509
2440
23070
68034
7880029

23-02-2020 เวลา 16 : 21

หมวดหมู่วีดีโอ l Categories VDO.

แผงผังเว๊บไซต์ l Sitemap Menu

บทวิเคราะห์

บทบัญญัติที่ล้ำสมัยของอิสลามกว่าพันสี่ร้อยปี คุณประโยชน์การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชาย

       แบบสำรวจนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับคุณประโยชน์และอันตรายของการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชาย และผลต่างๆ ในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับกรณีของการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส “เอชไอวี” (HIV)

      ตามรายงานของญอมนิวส์ : หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC) ได้ตีพิมพ์แบบร่าง (ข้อเขียน) แนะนำเกี่ยวกับการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชาย และได้ขอร้องให้ประชาชนได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในเวลา 45 วัน เพื่อสรุปและตีพิมพ์คำแนะอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชายออกสู่สาธารณชน

      บีบีซี (BBC) ได้รายงานในเรื่องนี้ว่า : หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC) ได้ชี้ถึงเป้าหมายในการจัดทำคำแนะนำสำหรับผู้ชายและบิดามารดาที่มีบุตรชาย เพื่อให้บุคคลเหล่านี้จะสามารถตัดสินใจได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ แบบร่างนี้จะขึ้นอยู่กับระบบการตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายของการกำหนดการขลิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลในเชิงบวกเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งถือว่าแบบร่างนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับคุณประโยชน์และอันตรายของการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชาย และผลต่างๆ ในเชิงบวก เกี่ยวกับกรณีของการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชาย รายงานจาก บีบีซี (BBC) 

      การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศจะช่วยลดความเสี่ยงของการของการแพร่ของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ได้ในระดับที่น่าทึ่ง (50-60%) กล่าวคือ ผู้ที่ชายที่ทำการคลิปหนังอวัยวะเพศนั้น ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กับสตรีที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) เขาจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสนี้น้อยลง นอกจากนี้การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศยังจะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเริมบริเวณอวัยวะเพศ (Herpes) และความเสี่ยงของการติดเชื้อสปีชีส์ที่เป็นอันตรายของไวรัสเอชพีวี (HPV) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งได้มากถึง 30-40%

      ตามรายงานนี้ การศึกษาวิจัยต่างๆ ได้แสดงให้เห็นว่า การขลิบหนังอวัยวะเพศยังสามารถลดความเสี่ยงของสตรีจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นอีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะเกิดขึ้นกับผู้ที่คลิปหนังอวัยวะเพศน้อยกว่าคนอื่นๆ และสตรีที่ร่วมเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่คลิปหนังปลายอวัยวะเพศนั้นก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเป็น "มะเร็งปากมดลูก" น้อยลงอีกด้วย ในเด็กผู้ชายก็เช่นเดียวกัน การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ จะช่วยลดความเสี่ยงให้แก่พวกเขาจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

      ภาวะแทรกซ้อน หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC) ได้ชี้ให้เห็นว่า การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศที่กระทำตามกฎเกณฑ์ทางการแพทย์นั้นมีอันตรายน้อยมาก ตามการรับรองของหน่วยงานนี้ การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศจะไม่มีผลกระทบเชิงลบใดๆ ต่อกิจกรรมและความสุขทางเพศสัมพันธ์ หรือถ้าหากมีก็เล็กน้อยมาก ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการขลิบนั้นโดยทั่วไปแล้วก็คือการมีเลือดไหลและการอักเสบ ส่วนภาวะแทรกซ้อนข้างเคียงที่รุนแรงกว่านั้น "มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก" ในแบบร่างนี้ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียงไม่รุนแรงไว้สำหรับเด็กแรกเกิดร้อยละ 0.50 สำหรับเด็กโตร้อยละ 9 และสำหรับผู้ใหญ่ร้อยละ 5 เกี่ยวกับช่วงเวลาของการขลิบ หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (CDC) กล่าวว่า การขลิบสำหรับเด็กทารกและเด็กจะง่ายกว่า เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและอันตรายน้อยกว่า แต่ทว่าการประวิงเวลาออกไปจนถึงวัยรุ่นหรือเป็นผู้ใหญ่ เจ้าตัวก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจกระทำการดังกล่าวได้

      ตามตามรายงานนี้ หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC) ถือว่าการขลิบหนังอวัยวะเพศของผู้ชายจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและมีประโยชน์ที่สุดวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

     คำรายงานบนเว็บไซต์จากหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC) (ข้อมูลปี 2012 รูปภาพ : BBC)

      สิ่งที่ควรกล่าวถึงในที่นี้ก็คือ ศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์ซึ่งมีแหล่งที่มาจากคำวิวรณ์ (วะห์ยู) ของพระผู้เป็นเจ้า ได้พูดถึงสิ่งนี้ไว้เมื่อประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยปีที่ผ่านมา และได้กำหนดให้การขลิบหนังอวัยวะเพศนี้เป็นบทบัญญัติและคำสั่งทางศาสนา ประเด็นที่ควรกล่าวถึงก็คือว่า ก่อนหน้านี้บีบีซีเคยกล่าวว่า การขลิบหนังอวัยวะเพศเป็น "การกดขี่"

      ก่อนหน้านี้บีบีซีเคยรายงานเกี่ยวกับประเด็นการคลิปหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชาย และได้อธิบายว่า เป็นการกระทำที่ไร้สาระและไม่มีประโยชน์ และการกระทำดังกล่าวให้กับเด็กๆ นั้นถือเป็นการกดขี่และการละเมิดสิทธิของพวกเขา บีบีซีได้อ้างว่า การดำเนินการเช่นนี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือการยินยอมของเด็ก ถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน!

      ในคำรายงานตามสำนวนที่เรียกว่า หลักมนุษยธรรมและวิทยาศาสตร์ตามความเห็นของบีบีซีนั้น บีบีซีไม่ได้อธิบายว่า ในการรักษาโรคต่างๆ ของทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จำเป็นที่ต้องทำการรักษาด้วยวิธีการอย่างเช่นการผ่าตัด ที่ต้องทนทุกข์ทรมานและทนต่อความเป็นปวดนั้น จะต้องขออนุญาตทารกด้วยวิธีการเช่นใด!

ที่มา : Jam News

แปล/เรียบเรียง : ศูนย์สารสนเทศอิสลาม สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุด l Top 10 News.

บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด l Top 10 Articles