^ Back to Top

ASM.Channel TV.Online 24 Hrs.

FaceBook สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม

facebook likebox joomla module

มีผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้ทั้งหมด

We have 42 guests and no members online

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

8744958
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
309
3547
13416
63702
8744958

18-07-2019 เวลา 03 : 15

หมวดหมู่วีดีโอ l Categories VDO.

แผงผังเว๊บไซต์ l Sitemap Menu

หน้าแรก l Home islamicstudiesth.com

พื้นที่ส่วนใหญ่ในอัฟกานิสถานที่สหรัฐฯ ประจำการ ยอดการผลิตยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น

พื้นที่ส่วนใหญ่ในอัฟกานิสถานที่สหรัฐฯ ประจำการ ยอดการผลิตยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น

    ด้วยกับการรุกรานอัฟกานิสถานของสหรัฐอเมริกาปริมาณการผลิตยาเสพติดในประเทศนี้ได้เพิ่มขึ้นจาก 200 ตันเป็น 9,000 ตัน

    ตามรายงานของสำนักข่าว "IRIB" จากเมืองคาบูล ด้วยกับการรุกรานอัฟกานิสถานของสหรัฐอเมริกาปริมาณการผลิตยาเสพติดในประเทศนี้ได้เพิ่มขึ้นจาก 200 ตันเป็น 9,000 ตัน

    แหล่งข่าวต่างๆ กล่าวว่า พื้นที่เพาะปลูกต้นฝิ่นในอาณาเขตต่างๆ ที่กองกำลังของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษประจำการอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเฮลมันด์ซึ่งตั่งอยู่ทางตอนใต้ของอัฟกานิสถาน ที่มีพื้นที่ปลูกฝิ่นที่เพิ่มมากขึ้นและเกษตรกรในพื้นที่เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ฝิ่นสายพันธ์ใหม่ที่สามารถให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวดอกฝิ่นได้หลายครั้งต่อปี

    จังหวัดเฮลมันด์ซึ่งเป็นเขตพื้นที่แห้งแล้งเกือบตลอดปีและหนาวเย็นในฤดูหนาวของอัฟกานิสถาน เป็นพื้นที่ที่สภาพภูมิอากาศเหมาะสมในการเพาะปลูกต้นฝิ่นและด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ เกือบครึ่งหนึ่งของผลผลิตจากฝิ่นของอัฟกานิสถานจะผลิตในจังหวัดแห่งนี้

    ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดเฮลมันด์ด้วยกับเมล็ดพันธุ์ชนิดใหม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของฝิ่นได้มากกว่าปีละสองครั้ง แต่ก่อนหน้านี้พวกเขาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากฝิ่นในพื้นที่เกษตรกรรมของตนได้เพียงปีละครั้ง

    ความไม่มั่นคงและการมีอำนาจของกลุ่มต่อต้านติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาลอัฟกานิสถานก็เป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ทำการเพาะปลูกต้นฝิ่นในจังหวัดนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน


ที่มา : สำนักข่าว IRIB

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุด l Top 10 News.

บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด l Top 10 Articles